Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Problemy współczesnej elektrochemii : praca zbiorowa

Redaktorzy

Rok publikacji

2014

Język publikacji

polski

Miejsce

Kraków, Poland

Wydawca

Wydawnictwo Naukowe Akapit

Data opublikowania

2014

ISBN

978-83-63663-43-8

Rozdziały
Nowe zastosowania tensometrii (s. 61-71)
Wykorzystanie woltamperometrii do oceny skażenia talem osadów ściekowych (s. 172-177)