Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Wykorzystanie woltamperometrii do oceny skażenia talem osadów ściekowych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

172 - 177

Książka

Problemy współczesnej elektrochemii : praca zbiorowa