Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

2014 European Control Conference (ECC 2014), Strasbourg, France, 24-27 June 2014

Rok publikacji

2014

Data opublikowania

2014

ISBN

978-3-9524269-1-3

Rozdziały
Simple causal fixed-structure feedforward control law for general continuous-time LTI SISO systems (s. 61-66)
Konferencja

13th European Control Conference (ECC), 24-27.06.2014, Strasbourg, France

Publikacja indeksowana w

WoS (15)