Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Simple causal fixed-structure feedforward control law for general continuous-time LTI SISO systems

Autorzy

[ 1 ] Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

61 - 66

DOI

10.1109/ECC.2014.6862155

Książka

2014 European Control Conference (ECC 2014), Strasbourg, France, 24-27 June 2014

Zaprezentowany na

13th European Control Conference (ECC), 24-27.06.2014, Strasbourg, France

Publikacja indeksowana w

WoS (15)