Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Zarządzanie zdrowiem a problemy społeczeństwa obywatelskiego

Redaktorzy

Rok publikacji

2014

Język publikacji

polski

Miejsce

Łódź, Poland

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Łódzka

Data opublikowania

2014

ISBN

978-83-7283-631-1

Rozdziały
Kwalitologiczna koncepcja jakości życia z uwzględnieniem ryzyka i pracy (s. 150-160)