Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Kwalitologiczna koncepcja jakości życia z uwzględnieniem ryzyka i pracy

Autorzy

[ 1 ] Katedra Marketingu i Sterowania Ekonomicznego, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

150 - 160

Książka

Zarządzanie zdrowiem a problemy społeczeństwa obywatelskiego