Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

20th International Conference on Systems, Signals and Image Processing : IWSSIP 2014, Dubrovnik, Croatia, 12-15 May, 2014

Rok publikacji

2014

Data opublikowania

2014

ISBN

978-953-184-191-7

Rozdziały
Fast View Synthesis using Platelet-based Depth Representation, International Conference on Systems (s. 55-58)
Video and depth bitrate allocation in multiview compression (s. 207-210)
Video quality in AVC homogenous transcoding (s. 211-214)
Konferencja

20th International Conference on Systems, Signals and Image Processing : IWSSIP 2014, 12-15.05.2014, Dubrovnik, Croatia