Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Fast View Synthesis using Platelet-based Depth Representation, International Conference on Systems

Autorzy

[ 1 ] Katedra Telekomunikacji Multimedialnej i Mikroelektroniki, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

55 - 58

Książka

20th International Conference on Systems, Signals and Image Processing : IWSSIP 2014, Dubrovnik, Croatia, 12-15 May, 2014

Zaprezentowany na

20th International Conference on Systems, Signals and Image Processing : IWSSIP 2014, 12-15.05.2014, Dubrovnik, Croatia