Processing may take a few seconds...

Book


Title

Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 2

Editors

Year of publication

2014

Publication language

polish

Place

Opole, Polska

Publisher name

Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją

Date of publication

2014

ISBN

978-83-930399-6-8

Chapters
Maintenance processes of the RFID-based IT system for document management
Elevator Pitch i Business Model Canvas jako elementy dialogu w relacjach nauka-biznes (p. 97-106)
Pozyskiwanie i implementacja wiedzy w procesie automatycznego projektowania wyrobów wariantowych (p. 296-306)
Logika rozmyta w ocenie alternatywnych systemów pomiarowych jako jeden z kierunków rozwoju MSA (p. 348-359)
Modele kosztów jakości w kontekście rozwoju zarządzania jakością (p. 360-371)
Analiza wybranych czynników ryzyka w zarządzaniu procesem obsługi klienta (p. 409-419)
Instrumentarium doskonalenia procesów produkcyjnych - propozycja systematyki (p. 458-469)
Analiza wpływu rodzaju niezgodności na skuteczność kontroli wzrokowej (p. 470-480)
Koncepcja systemu agentowego wspomagającego przepływ informacji w dziale planowania (p. 518-527)
How does maintenance integrate lean and green manufacturin paradigms? (p. 560-571)
Bezpieczeństwo behawioralne (BBS), społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) i dialog społeczny - współczesne wyzwania bezpieczeństwa pracy (p. 606-616)
Poprawa ergonomii miejsca pracy a skuteczność wizualnej kontroli jakości. Studium przypadku (p. 642-652)
Systemy śledzenia pozycji w środowisku wirtualnym w aplikacji medycznej (p. 759-768)
This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.