Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 2

Redaktorzy

Rok publikacji

2014

Język publikacji

polski

Miejsce

Opole, Polska

Wydawca

Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją

Data opublikowania

2014

ISBN

978-83-930399-6-8

Rozdziały
Elevator Pitch i Business Model Canvas jako elementy dialogu w relacjach nauka-biznes (s. 97-106)
Pozyskiwanie i implementacja wiedzy w procesie automatycznego projektowania wyrobów wariantowych (s. 296-306)
Logika rozmyta w ocenie alternatywnych systemów pomiarowych jako jeden z kierunków rozwoju MSA (s. 348-359)
Modele kosztów jakości w kontekście rozwoju zarządzania jakością (s. 360-371)
Analiza wybranych czynników ryzyka w zarządzaniu procesem obsługi klienta (s. 409-419)
Instrumentarium doskonalenia procesów produkcyjnych - propozycja systematyki (s. 458-469)
Analiza wpływu rodzaju niezgodności na skuteczność kontroli wzrokowej (s. 470-480)
Koncepcja systemu agentowego wspomagającego przepływ informacji w dziale planowania (s. 518-527)
How does maintenance integrate lean and green manufacturin paradigms? (s. 560-571)
Bezpieczeństwo behawioralne (BBS), społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) i dialog społeczny - współczesne wyzwania bezpieczeństwa pracy (s. 606-616)
Poprawa ergonomii miejsca pracy a skuteczność wizualnej kontroli jakości. Studium przypadku (s. 642-652)
Systemy śledzenia pozycji w środowisku wirtualnym w aplikacji medycznej (s. 759-768)
Maintenance processes of the RFID-based IT system for document management