Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

How does maintenance integrate lean and green manufacturin paradigms?

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

560 - 571

Książka

Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 2