Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Mobile Service Robotics : 17th International Conference on Climbing and Walking Robots (CLAWAR), Poznan, Poland, 21-23, 2014

Redaktorzy

Rok publikacji

2014

Miejsce

Singapore, Singapore

Wydawca

World Scientific

Data opublikowania

2014

ISBN

978-981-4623-34-6

Rozdziały
Influence of Walking Speed and Direction of Movement on Tactile Ground Classification Process (s. 591-599)
Konferencja

17th International Conference on Climbing and Walking Robots (CLAWAR), 21-23.07.2014, Poznań, Poland

Publikacja indeksowana w

WoS (15)