Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Proceedings of the 33rd Chinese Control Conference, Nanjing, China, July 28-30, 2014

Rok publikacji

2014

Wydawca

IEEE

Wydawca z listy MNiSW

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)

Data opublikowania

2014

ISBN

978-9-8815-6387-3

Rozdziały
Application of active disturbance rejection controller to water supply system (s. 4401-4405)
Konferencja

33rd Chinese Control Conference, 28-30.07.2014, Nanjing, China