Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Application of active disturbance rejection controller to water supply system

Autorzy

[ 1 ] Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

4401 - 4405

DOI

10.1109/ChiCC.2014.6895677

Książka

Proceedings of the 33rd Chinese Control Conference, Nanjing, China, July 28-30, 2014

Zaprezentowany na

33rd Chinese Control Conference, 28-30.07.2014, Nanjing, China

Publikacja indeksowana w

WoS (15)