Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Nowoczesność w architekturze. System - struktura - sąsiedztwo. Vol. 2

Redaktorzy

Rok publikacji

2014

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Gliwice, Poland

Wydawca

Wydział Architektury Politechniki Śląskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Śląska

Data opublikowania

2014

Liczba stron

117

ISBN

978-83-63849-48-1

Rozdziały
Ubanistyczne układy przestrzenne i ich relacje wystepujace w strukturze małych miast Wielkopolski (s. 31-40)
Airsoft jako drugie życie terenów powojskowych (s. 61-70)
Przestrzeń (dla) dziecka - nowoczesne przedszkole (s. 87-96)
Konferencja

Nowoczesność w architekturze. System - Struktura - Sąsiedztwo. Materiały konferencyjne : VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Gliwice, 16-17 października 2014, 16-17.10.2014, Gliwice, Poland