Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Airsoft jako drugie życie terenów powojskowych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

61 - 70

Książka

Nowoczesność w architekturze. System - struktura - sąsiedztwo. Vol. 2

Zaprezentowany na

Nowoczesność w architekturze. System - Struktura - Sąsiedztwo. Materiały konferencyjne : VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Gliwice, 16-17 października 2014, 16-17.10.2014, Gliwice, Poland