Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

IEEE Wireless Communications and Networking Conference Workshops (WCNCW), Istanbul, 6-9 April, 2014

Rok publikacji

2014

Wydawca

IEEE

Wydawca z listy MNiSW

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)

Data opublikowania

2014

ISBN

978-1-4799-3086-9

Rozdziały
TVWS indoor measurements for HetNets (s. 76-81)
Context-Aware Radio Resource Management in HetNets (s. 93-98)
Konferencja

IEEE Wireless Communications and Networking Conference Workshops (WCNCW), 6-9.04.2014, Istanbul, Turkey

Publikacja indeksowana w

WoS (15)