Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

TVWS indoor measurements for HetNets

Autorzy

[ 1 ] Katedra Radiokomunikacji, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

76 - 81

DOI

10.1109/WCNCW.2014.6934864

Książka

IEEE Wireless Communications and Networking Conference Workshops (WCNCW), Istanbul, 6-9 April, 2014

Zaprezentowany na

IEEE Wireless Communications and Networking Conference Workshops (WCNCW), 6-9.04.2014, Istanbul, Turkey

Publikacja indeksowana w

WoS (15)