Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Integracja Sztuki i Techniki w Architekturze i Urbanistyce

Rok publikacji

2014

Język publikacji

polski

Miejsce

Bydgoszcz, Poland

Wydawca

Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

Wydawca z listy MNiSW

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Data opublikowania

2014

Liczba stron

422

ISBN

978-83-64235-11-5

Rozdziały
Architektura kościołów a problematyka pogłosu (s. 353-361)