Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Ogrody działkowe w miastach - bariera czy wartość?

Redaktorzy

Rok publikacji

2013

Język publikacji

polski

Miejsce

Toruń, Polska

Wydawca

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Toruń

Data opublikowania

2013

ISBN

978-83-935740-0-1

Rozdziały