Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Ogródki działkowe w krajobrazie miasta Poznania

Autorzy

[ 1 ] Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

45 - 57

Książka

Ogrody działkowe w miastach - bariera czy wartość?