Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

"Arche i Psyche" : Seminarium Naukowo-Badawcze Zakładu Urbanistyki i Planowania Przestrzennego WAPP.

Redaktorzy

Rok publikacji

2014

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Poland

Data opublikowania

2014

ISBN

978-83-939283-0-9

Rozdziały
Delimitacje wybrzeża morskiego. Urządzenia i techniki pomiarów i obserwacji (s. 5-18)
Wielki Łęg Obrzański. Fenomen rzeki Obry (s. 19-28)
Poznań - miasto na pięciu wyspach (s. 29-36)
Zamek Królewski w Poznaniu. Układ kalenicowy lub szczytowy więźby dachowej (s. 37-42)
Formy optymalizacji parametrów przestrzeni na przykładzie urządzenia bulwarów nadwarciańskich w Koninie (s. 49-64)
Projektowa grafika architektoniczna i cyfrowa nostalgia (s. 80-87)
Zabudowa jednorodzinna - wybrane aspekty socjopsychologiczne (s. 88-93)