Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Delimitacje wybrzeża morskiego. Urządzenia i techniki pomiarów i obserwacji

Autorzy

[ 1 ] Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

5 - 18

Książka

"Arche i Psyche" : Seminarium Naukowo-Badawcze Zakładu Urbanistyki i Planowania Przestrzennego WAPP.