Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Informatyczne narzędzia zarządzania wiedzą / pod red. Radosława P. Katarzyniaka, Witolda Rekucia

Rok publikacji

2013

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT

Wydawca z listy MNiSW

Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit

Data opublikowania

2013

ISBN

978-83-7837-026-0

Rozdziały