Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Dachy. Podstawy projektowania i wykonawstwa

Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Język publikacji

polski

Miejsce

Wrocław, Poland

Wydawca

Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne

Data opublikowania

2014

ISBN

978-83-7125-242-6

Rozdziały
Wstęp (s. 13-50)
Więźby dachowe (s. 51-89)
Współczesne wiązary dachowe (s. 90-120)
Pokrycia dachowe (s. 121-172)
Membrany i folie wstępnego krycia (s. 173-192)
Poszycie (s. 193-204)
Okna dachowe (s. 205-231)
Termoizolacja dachów płaskich i stromych (s. 232-261)
Odwodnienie dachów (s. 262-284)
Kominy (s. 285-301)
Dachy zielone (s. 302-331)
Instalacje odgromowe (s. 332-345)
Kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne (s. 346-370)
Dachy a zagadnienia ppoż (s. 371-391)
Aspekty prawne procesu budowlanego (s. 393-406)
Słownik terminów i nazw dekarskich (s. 407-443)