Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 1

Redaktorzy

Rok publikacji

2014

Język publikacji

polski

Miejsce

Opole, Polska

Wydawca

Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją

Data opublikowania

2014

Liczba stron

1084

ISBN

978-83-930399-6-8

Rozdziały
System wspomagania zarządzania kompetencjami w modelu SaaS (s. 280-289)
Skrócenie czasu przezbrojeń poprzez działania SMED - studium przypadku (s. 507-517)