Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Skrócenie czasu przezbrojeń poprzez działania SMED - studium przypadku

Autorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

507 - 517

Książka

Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 1