Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

2014 IEEE International Symposium on Parallel and Distributed Processing with Applications (ISPA), Milan, 26-28 August 2014

Rok publikacji

2014

Wydawca

IEEE

Wydawca z listy MNiSW

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)

Data opublikowania

2014

ISBN

978-1-4799-4293-0

Rozdziały
The impact of service semantics on the consistent recovery in SOA (s. 109-116)
Konferencja

2014 IEEE International Symposium on Parallel and Distributed Processing with Applications (ISPA), 26-28.08.2014, Milano, Italy