Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

The impact of service semantics on the consistent recovery in SOA

Autorzy

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

109 - 116

DOI

10.1109/ISPA.2014.23

Książka

2014 IEEE International Symposium on Parallel and Distributed Processing with Applications (ISPA), Milan, 26-28 August 2014

Zaprezentowany na

2014 IEEE International Symposium on Parallel and Distributed Processing with Applications (ISPA), 26-28.08.2014, Milano, Italy

Publikacja indeksowana w

WoS (15)