Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Najnowsze technologie w transporcie szynowym : materiały konferencyjne, Warszawa, Józefów, 18-19 listopad, 2014

Rok publikacji

2014

Wydawca

Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Warszawska

Data opublikowania

2014

ISBN

978-83-7814-326-0

Rozdziały
Zrównoważona polityka odzysku materiałów z taboru kolejowego wycofanego z eksploatacji (s. 57-58)
Aktualne trendy w badaniach emisji zanieczyszczeń z pojazdów transportu masowego (s. 59-60)
Konferencja

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Najnowsze technologie w transporcie szynowym, 18-19.11.2014, Józefów, Poland, Warszawa, Poland