Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Aktualne trendy w badaniach emisji zanieczyszczeń z pojazdów transportu masowego

Authors

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2014

Chapter type

paper

Publication language

polish

Pages (from - to)

59 - 60

Book

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Najnowsze technologie w transporcie szynowym : materiały konferencyjne, Warszawa, Józefów, 18-19 listopad, 2014

Presented on

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Najnowsze technologie w transporcie szynowym, 18-19.11.2014, Warszawa, Poland, Józefów, Poland

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.