Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Aktualne trendy w badaniach emisji zanieczyszczeń z pojazdów transportu masowego

Authors

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2014

Chapter type

paper

Publication language

polish

Pages (from - to)

59 - 60

Book

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Najnowsze technologie w transporcie szynowym : materiały konferencyjne, Warszawa, Józefów, 18-19 listopad, 2014

Presented on

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Najnowsze technologie w transporcie szynowym, 18-19.11.2014, Warszawa, Poland, Józefów, Poland

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.