Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

XIII Konferencja Elektroanaliza w Teorii i Praktyce, Kraków, 5-6 czerwca 2014

Rok publikacji

2014

Wydawca

Komitet Chemii Analitycznej PAN, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, Katedra Chemii Analitycznej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Data opublikowania

2014

Rozdziały
Oznaczanie talu w mioceńskich wodach techniką woltamperometrii stripingowej anodowej w układzie przepływowym (s. 27)
Zastosowanie metody DP ASV do oznaczania Tl(I) w Mycelium Boletus Badiu (s. 42)
Konferencja

XIII Konferencja Elektroanaliza w Teorii i Praktyce, 5-6.06.2014, Kraków, Poland