Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Oznaczanie talu w mioceńskich wodach techniką woltamperometrii stripingowej anodowej w układzie przepływowym

Autorzy

[ 1 ] Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Typ rozdziału

abstrakt

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

27 - 27

Książka

XIII Konferencja Elektroanaliza w Teorii i Praktyce, Kraków, 5-6 czerwca 2014

Zaprezentowany na

XIII Konferencja Elektroanaliza w Teorii i Praktyce, 5-6.06.2014, Kraków, Poland