Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

ICSES 2014 International Conference on Signals and Electronic Systems, Poznan, Poland, September 11-13, 2014

Rok publikacji

2014

Wydawca

IEEE

Wydawca z listy MNiSW

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)

Data opublikowania

2014

ISBN

978-1-4799-7009-4

Rozdziały
Compressively Sensed Thermal Image Panorama with Enchanced Resolution (s. 1-4)
Semi-Propeller Compressed Sensing MR Image Super-Resolution Reconstruction (s. 1-4)
Konferencja

ICSES 2014 International Conference on Signals and Electronic Systems, 11-13.09.2014, Poznań, Poland

Publikacja indeksowana w

WoS (15)