Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Aspekty edukacji szkolnej

Redaktorzy

Rok publikacji

2014

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Sosnowiec, Polska

Wydawca

Oficyna Wydawnicza "Humanitas", Wyższa Szkoła Humanitas

Data opublikowania

2014

Liczba stron

385

ISBN

978-83-61991-87-8

Rozdziały
Eksperymentalne dowody poprawy jakości kształcenia technicznego : respektowanie systemów sensorycznych i stylów studiowania (s. 39-48)