Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Techniczne i społeczne aspekty bezpieczeństwa pracy i ergonomii : monografia naukowa

Redaktorzy

Rok publikacji

2014

Język publikacji

polski

Miejsce

Zielona Góra, Polska

Wydawca

Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Wydawca z listy MNiSW

Uniwersytet Zielonogórski

Data opublikowania

2014

ISBN

978-83-7842-164-1

Katalog

xx003381289

Rozdziały
Ryzyko psychospołeczne wyzwaniem dla specjalisty bhp (s. 56-68)
Ergonomiczne, ekonomiczne i społeczne aspekty pracy starszych osób z niepełnosprawnością (s. 103-118)