Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Ergonomiczne, ekonomiczne i społeczne aspekty pracy starszych osób z niepełnosprawnością

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN The ergonomic, economic, and social aspects of labor of elderly people with disabilities

Rok publikacji

2014

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • ergonomia niepełnosprawnych
  • projektowanie ergonomiczne
  • projektowanie dla osób starszych
Strony (od-do)

103 - 118

Książka

Techniczne i społeczne aspekty bezpieczeństwa pracy i ergonomii : monografia naukowa