Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Bezpieczeństwo i prawa człowieka w badaniach młodych naukowców

Redaktorzy

Rok publikacji

2014

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Poland

Wydawca

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i Usług

Data opublikowania

2014

ISBN

978-83-61449-25-6

Rozdziały
Kultura bezpieczeństwa pracy jako element silnej kultury organizacyjnej (s. 287-296)