Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Kultura bezpieczeństwa pracy jako element silnej kultury organizacyjnej

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

287 - 296

Książka

Bezpieczeństwo i prawa człowieka w badaniach młodych naukowców