Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Human Factors of a Global Society. A System of Systems Perspective

Redaktorzy

Rok publikacji

2014

Wydawca

CRC Press

Wydawca z listy MNiSW

Taylor & Francis Group

Data opublikowania

2014

ISBN

978-1-4665-7286-7

Rozdziały
Information technologies as a pillar of knowledge based economy - some remarks (s. 597-605)
External Conditions of Enterprise Development in a Knowledge - Based Economy (s. 625-634)