Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr Jussi Kantola

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Zarządzania

Instytut Zarządzania i Systemów Informacyjnych

E-mail

jussi.kantola@put.poznan.pl

Telefon

61 665 33 72

ORCID

0000-0001-8660-9068

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości: 100%

Rozdziały (5)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS

Książki (4)

Legenda:  Punktacja MNiSW Indeksowane w WoS