Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. Jussi Kantola

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości: 100%