Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Region i edukacja a procesy rozwojowe

Redaktorzy

Rok publikacji

2014

Język publikacji

polski

Miejsce

Lublin, Polska

Wydawca

Politechnika Lubelska

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Lubelska

Data opublikowania

2014

ISBN

978-83-7947-032-7

Opublikowano w

Seria: Monografie - Politechnika Lubelska

Rozdziały
Wybrane metody badania tożsamości regionu w poszukiwaniu jego kierunków rozwoju (s. 13-26)