Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Wybrane metody badania tożsamości regionu w poszukiwaniu jego kierunków rozwoju

Autorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Systemów Informatycznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

13 - 26

Książka

Region i edukacja a procesy rozwojowe