Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Clou społecznego pogranicza : monografia

Redaktorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Systemów Informatycznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Rok publikacji

2014

Miejsce

Poznań - Gorzów Wlkp., Polska

Wydawca

Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych

Data opublikowania

2014

Liczba stron

224

ISBN

978-83-64249-13-6

Rozdziały
Człowiek w doczesnej przestrzeni (s. 5-20)
Pozycja podmiotu w środowisku człowieka określana za pomocą analizy ekonomicznej (s. 132-153)
Ekorozwój prosperitą Łeby (s. 176-191)