Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Industrial practices designed to ensure safety of machinery

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

351 - 353

Książka

Occupational Safety and Hygiene - SHO2013

Zaprezentowany na

9th International Symposium on Occupational Safety and Hygiene (SHO), 14-15.02.2013, Guimaraes, Portugal

Publikacja indeksowana w

WoS (15)