Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Wpływ organizacji stanowiska pracy na bezpieczeństwo pracownika

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

123 - 132

Książka

Zastosowania ergonomii : wybrane kierunki badań ergonomicznych w 2013 roku