Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Filtry DynaSand w rozwiązaniach współczesnych zakładów uzdatniania wody (ZUW)

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

189 - 198

Książka

Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody