Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Obracające się rezonatory helikoidalne - badania pilotażowe

Autorzy

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

181 - 193

Książka

Postępy akustyki