Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Wojciech Łapka

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Mechaniki Stosowanej

E-mail

wojciech.lapka@put.poznan.pl

Telefon

61 665 23 02

ResearcherID

K-7018-2012

ORCID

0000-0001-7330-4644

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 100%

Rozdziały (10)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS