Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Numerical study of acoustic-structure interaction of selected helicoidal resonator with flexible helicoidal profile

Autorzy

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

194 - 205

Książka

Postępy akustyki