Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Survey on Application of Quality Tools & Techniques in Manufacturing Companies - a Polish Perspective

Autorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

1646 - 1665

Książka

Proceedings of 16th Quality Management and Organizational Development Conference and International Conference Quality and Service Sciences (16th QMOD-ICQSS), Portorož, Slovenia, 4-6 September, 2013

Zaprezentowany na

16th Quality Management And Organizational Development Conference And International Conference Quality And Service Sciences (16th QMOD-ICQSS), 4-6.09.2013, Portoro, Slovenia